Beschermd monument

Gasthuis van de grauwzusters met ommuring

Beschermd monument van tot heden

ID
1785
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1785

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het gasthuis van de grauwzusters met inbegrip van de ommuring.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en architectuurhistorische waarde van het voormalig Gasthuis van de grauwzusters met inbegrip van de ommuring, als volgt:
"voormalig 'Burgerlijk Gasthuis' en klooster van de grauwzusters, die sinds het begin van de 14de eeuw instonden voor de zieken- en armenzorg te Zoutleeuw en zich in 1647 langs de Gete vestigden in het voormalig refugiehuis van Oplinter, dat in 1846 werd vervangen door het huidige neoclassicistische complex ontworpen door de Tiense bouwmeester Franciscus Drossart.
In de tuinmuren zijn restanten bewaard van de vroegere stadswallen."
"U-vormig neoclassicistisch complex met binnenkoer en nog grotendeels ommuurde kloostertuin dat met zijn dertien traveeën tellende, strak symmetrische, evenwel bepleisterde straatgevel met sterk horizontaliserende werking, slechts onderbroken door de risalietvormige inkompartij, bekroond met een driehoekig fronton en een klokkenruiter, een dominant en beeldbepalend element vormt ter hoogte van de Kleine Gete."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000049, Prins Leopoldplaats 13: voormalig Gasthuis van de grauwzusters met ommuring (PAESMANS G., 1994).


Waarden

Het voormalige Gasthuis van de Grauwzusters met inbegrip van de ommuring is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gasthuis van de grauwzusters

Prins Leopoldplaats 3 (Zoutleeuw)
Neoclassicistisch complex door F. Drossart ontworpen in 1846, een 13 traveeën brede straatvleugel met twee kortere dwarsvleugels die een vierkante binnentuin begrenzen.