Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Vogel-sanck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17878   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17878

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 18de eeuw, afhankelijk van het kartuizerklooster van Zelem. Alleen het woonhuis en een gedeelte van de dwarsschuur bleven bewaard.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Vogel-sanck

Betserbaan 72 (Halen)
Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 18de eeuw, afhankelijk van het kartuizerklooster van Zelem. Alleen het woonhuis en een gedeelte van de dwarsschuur bleven bewaard.