Beschermd monument

Burgerhuizen De Drije Coninghen en Groenendael

Beschermd monument van 09-07-1996 tot heden
ID: 179   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/179

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1996  ID: 3065

Beschrijving

Het ensemble van twee burgerhuizen De Drije Coninghen en Groenendael te Leuven, is beschermd als monument.


Waarden

Twee diephuizen met wagenhuis en ommuurde tuin zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voormalige locatie van het refugiehuis (1445) van de abdij van Groenendaal waar respectievelijk in 1708 en 1741, langs de belangrijkste uitvalsweg naar Brussel, de 'Drije Coninghen' en 'Groenendael' werden opgericht in de vorm van twee diephuizen in traditionele bak- en zandsteenstijl met volutenbekroning. Beiden zijn illustratief voor de vormelijke evolutie die het stedelijke diephuis sinds circa het midden van de 17de eeuw kenmerkte, waarbij de trapgevel geleidelijk werd verdrongen door de barokgeïnspireerde volutengevel.
Terwijl het rechterhuis (1708) een stilistische mengvorm vertoont van trap- en volutengevel, vormt het jongere linkerhuis (1741) een late uiting van een typische volutengevel waarbij de strakkere belijning reeds de eindfase van deze ontwikkeling inluidt.
Het pand bleef, ondanks in- en uitwendige aanpassingen uit de vorige eeuw, opvallend intact, temeer daar de oorspronkelijke typologie van een complexe 18de-eeuwse stadswoning met wagenhuis en ommuurde tuin eveneens bleef bewaard .


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ensemble van burgerhuizen De Drije Koningen en Groenendael

Goudsbloemstraat 2 (Leuven)
Merkwaardig ensemble samengesteld uit twee, oorspronkelijk gewitte traditionele diephuizen met barokke geveltoppen, respectievelijk uit 1708 en 1741, die tot één geheel samengevoegd werden.