Burgerhuis

Beschermd monument van 17-10-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Halle
Deelgemeente Halle
Straat Dekenstraat
Locatie Dekenstraat 13-15 (Halle)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23027/146.1
  • OB001014

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Dekenstraat 13-15, Halle (Vlaams-Brabant)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak, in kern opklimmend tot wellicht 17de eeuw, doch naderhand aangepast.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Datering16de eeuw, 17de eeuw

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het voormalig burgerhuis, oorspronkelijk één woning met 16de-17de-eeuwse kern, in 1870 opgesplitst en sinds 1899 de dekenij in ondergebracht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Artistieke waarde: de complexe woning bestaat uit een breedhuis met twee haakse dwarsvleugels, langs de straatzijde uitgewerkt als een zes traveeën brede en twee bouwlagen hoge lijstgevel met 19de-eeuws voorkomen. Het wordt getypeerd door hoge arduinen vensters met smeedijzeren borstwering en een dubbele inkomdeur met smal bovenlicht. Diverse elementen, waaronder de steile dakkappen met traditionele spanten, de muizentandfries en de overkraging op korfbogen verwijzen naar een veel oudere kern.
Architectuurhistorische waarde: de aanwezigheid van een overkragende verdieping op bakstenen korfbogen en de licht vooruitspringende scheidingsmuur verwijzen hoogst waarschijnlijk naar een verdwenen houten gevelfront, waardoor dit pand niet alleen tot de oudste van de stad behoort, maar ook de enige verwijzing vormt naar een 16de-eeuws woningtype met beplankte voorgevel.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000065, Burgerhuis (Paesmans G., 1993).

Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.