Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Villa Les Tilleuls en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-12-1978 tot heden

ID: 1798   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1798

Besluiten

Villa Les Tilleuls en omgeving met beuken, sequoia en linde
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-1978  ID: 1222

Beschrijving

Villa Les Tilleuls met de onmiddellijke omgeving en de daar inbegrepen bomen te Heverlee, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De villa genaamd “Les Tilleuls” met haar onmiddellijke omgeving en de daarin begrepen bomen (twee beuken, één sequioa, één linde) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Villa Les Tilleuls met tuin

Naamsesteenweg 467 (Leuven)
Het betreft een ruime villa met wintertuin, gebouwd in 1905 door architect A. Van Arenberg, heden gelegen in een verkavelde tuin met nog enkele bewaarde bomen.