Beschermd monument

Huis Vossen

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden
ID: 1803   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1803

Besluiten

Dubbelhuis, schepenbank en kasteel
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1940

Beschrijving

De bescherming als monument betreft Huis Vossen, een dubbelhuis gebouwd in 1745 door Gaspard Joseph De Samblanx, notaris in Gooik.


Waarden

Het voormalig dubbelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Vossen

Alfred Algoetstraat 2, 2B, 4, 4B (Lennik)
Aanvankelijk een dubbelhuis van zeven traveeën met twee verdiepingen en een zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Twee leiperen bij Huis Vossen

Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Kwintens-Lennik (Lennik)
Een van de oudste tegel- of geveltuintjes in Vlaanderen vinden we in Sint-Kwintens-Lennik en ze bestaan uit twee mooie gevormde leiperen. De perenbomen vinden steun bij en zijn bevestigd tegen de zuidgevel, tevens straatgevel van het huis Vossen. Er is een groot leeftijdsverschil tussen de twee bomen, de oude is in vier etages geleid en de gesteltakken zijn op sierlijke wijze rond de ramen geleid. Het jonge exemplaar is in vijf etages geleid en de jonge gesteltakken reiken nog niet verder dan het aanpalende raam. Het betreft hier een nog zéér zeldzaam voorkomende en representatieve gevelbeplanting, uniek in zijn soort.