Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kaaihoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
18077
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18077

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Langgestrekt gebouw, mogelijk voormalige hoeve, uit de tweede helft van de 19de eeuw, op de kaai bij de Zuid-Willemsvaart.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kaaihoeve

Kanaalkaai 1, 1A (Bree)
Langgestrekt gebouw, mogelijk voormalige hoeve, uit de tweede helft van de 19de eeuw, op de kaai bij de Zuid-Willemsvaart.