Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein van Sterrebeek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-08-1958 tot heden
ID: 1811   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1811

Besluiten

Kasteel van Sterrebeek met aanhorigheden en park
definitieve beschermingsbesluiten: 30-08-1958  ID: 407

Beschrijving

Het kasteel van Sterrebeek met aanhorigheden en omliggend park is beschermd als landschap.


Waarden

Het geheel gevormd door het kasteel van Sterrebeek met het omringende park is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

in casu artistieke waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Sterrebeek

Zavelstraat 2 (Zaventem)
Het kasteel werd gebouwd in 1761 door Jean-Antoine Ories, in 1908 door Maurice Despret verbouwd in een neoclassicistische stijl, verspreid in het park bevinden zich nog verschillende bijgebouwen, paviljoenen en beelden.

Is de omvattende bescherming van

Kasteeldomein van Sterrebeek

Zavelstraat 2 (Zaventem)
Domein van bijna 7 hectare met als kern een baroktuin bij een in 1761 gebouwd, neoclassicistisch waterkasteel, bijgebouwen en een elegant Lodewijk XV-paviljoen; in de jaren 1790 omkaderd in landschappelijke stijl. Eén van de belangrijkste historische tuinen van België.