Beschermd monument

Kasteeldomein van Sterrebeek: kasteel met parterre en poortgebouw

Beschermd monument van 30-08-1958 tot heden
ID: 1813   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1813

Besluiten

Kasteel van Sterrebeek met aanhorigheden en park
definitieve beschermingsbesluiten: 30-08-1958  ID: 407

Beschrijving

Het kasteel van Sterrebeek met inbegrip van de parterre en het poortgebouw zijn beschermd als monument.Waarden

Het kasteel van Sterrebeek, alsmede de bijzonderste aanhorigheden, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Sterrebeek

Zavelstraat 2 (Zaventem)
Het kasteel werd gebouwd in 1761 door Jean-Antoine Ories, in 1908 door Maurice Despret verbouwd in een neoclassicistische stijl, verspreid in het park bevinden zich nog verschillende bijgebouwen, paviljoenen en beelden.