Beschermd monument

Hoeve Hof te Wedem: woontoren

Beschermd monument van 03-04-1995 tot heden
ID: 1817   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1817

Besluiten

Hof van Wedem: woontoren
definitieve beschermingsbesluiten: 03-04-1995  ID: 2830

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de woontoren behorend tot de gesloten hoeve Hof te Wedem.


Waarden

De woontoren van het Hof van Wedem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Eén van de oudste en belangrijkste hoven van Halle, in het gehucht Breedhout, waarvan de vroegste vermelding als cijnshof van het Sint-Woutruide-kapittel van Bergen teruggaat tot 1278.
Een enig voorbeeld in Brabant van een gaaf bewaarde 17de-eeuwse woontoren met polygonale traptoren in traditionele bak- en zandsteenstijl, met halfondergrondse kelder en twee bouwlagen, afgedekt met leien tentdak. Breukstenen plint, speklagen, hoekkettingen en vensteromlijstingen van klooster- en kruiskozijnen in groot en regelmatig verband zijn uitgevoerd in de arkose, de typisch groenachtige zandsteen van de streek.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hof te Wedem

Wedemstraat 20 (Halle)
Hoeve met belangrijk 17de-eeuws woonhuis en omvangrijke hoevegebouwen uit de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats. Witgekalkt ensemble gelegen te midden van de velden.