Beschermd monument

Woning De Engel

Beschermd monument van 20-07-1994 tot heden

ID: 1826   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1826

Besluiten

Woning met poort en stalvleugel
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1994  ID: 2730

Beschrijving

Woning De Engel met inbegrip van poort en stalvleugel te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

De woning is met inbegrip van poort en stalvleugel beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Engel

Geldenaaksebaan 85, 85A (Leuven)
Langshuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, boven de deur gedateerd 1672, aanpalende rondbooginrijpoort die toegang verleent tot het binnenhof waarop de dwarse stalvleugel uitziet.