Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Hasselbroek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18321   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18321

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Het huidige kasteel ligt in een ruim park met vijver. Van het grote, gesloten complex van circa 1620 bleven enkel de westvoorgevel en de rechterhoektoren, opgetrokken in Maasstijl bewaard.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Hasselbroek

Hasselbroekstraat 188 (Gingelom)
Het huidige kasteel ligt in een ruim park met vijver. Van het grote, gesloten complex van circa 1620 bleven enkel de westvoorgevel en de rechterhoektoren, opgetrokken in Maasstijl bewaard.