Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Ordingen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
18385
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18385

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Voormalige waterburcht. In zijn huidige vorm een omgracht complex, op de noordelijke oever van de Melsterbeek, en bereikbaar langs een brede dreef; het park werd in de loop der zestiger jaren verkaveld en gerooid.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Ordingen

Ordingen-Dorp 50 (Sint-Truiden)
Voormalige waterburcht. In zijn huidige vorm een omgracht complex, op de noordelijke oever van de Melsterbeek, en bereikbaar langs een brede dreef; het park werd in de loop der zestiger jaren verkaveld en gerooid.