Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 1839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1839

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De Sint-Martinuskerk te Zaventem, is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Zaventem)
Driebeukige, longitudinale kruiskerk in gotische stijl met romaanse onderbouw in de toren, het tot het begin van de 20ste eeuw omringende kerkhof is ingenomen door parkeerruimte.