Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zaventem
Deelgemeente Zaventem
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer (Zaventem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23094/111.1
  • OB000917

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer, Zaventem (Vlaams-Brabant)

Driebeukige, longitudinale kruiskerk in gotische stijl met romaanse onderbouw in de toren, het tot het begin van de 20ste eeuw omringende kerkhof is ingenomen door parkeerruimte.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Martinuskerk te Zaventem, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.