Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeldomein Edelhof met dienstgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 18405   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18405

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, met een ongelijk aantal traveeën in vóór- en achtergevel en tweebouwlagen onder wolfsdak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Edelhof

Perronstraat 2 (Bilzen)
Midden 19de-eeuwse creatie van een sober landhuis in classicistische stijl met aanhorigheden en park in landschappelijke stijl met vijver, brug en enkele vermeldenswaardige bomen.