Beschermd monument

Stadhuis Leuven

Beschermd monument van 01-02-1937 tot heden

ID: 1846   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1846

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1937  ID: 19

Beschrijving

Het stadhuis van Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige bouwblok tussen de Grote Markt, Naamsestraat, Muntstraat en Boekhandelstraat, met inbegrip van de binnenplaats genaamd Vrijthof.Waarden

Het stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis van Leuven

Boekhandelstraat 2, Grote Markt 8-9, 8A, Naamsestraat 3 (Leuven)
Het laatgotische stadhuis van Leuven werd gebouwd tussen 1439 en 1469. Het voorste huis met de rijk versierde gevel aan de Grote Markt is een deel van een groter gebouwencomplex tussen de Naamse- en de Muntstraat.


Is de omvattende bescherming van

Dekenij van de lakenwevers

Naamsestraat 3 (Leuven)
Gildehuis van de Leuvense lakenwevers, gebouwd in 1680 naast het 15de-eeuwse stadhuiscomplex.