Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleine hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
18465
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18465

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Kleine hoeve met losstaande bestanddelen, een late inplanting, waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw aan de rand van de moerassige vallei van de Abeek.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kleine hoeve met losstaande bestanddelen

Brandstraat 3 (Kinrooi)
Kleine hoeve met losstaande bestanddelen, een late inplanting, waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw aan de rand van de moerassige vallei van de Abeek.