Groot Begijnhof

Beschermd monument van 23-03-1987 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Groot Begijnhof
Locatie Groot Begijnhof (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/113.1
  • 4.01/24062/188.1
  • 4.01/24062/273.1
  • OB000598

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-95, 2-94 (Leuven)

Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Begijnhofkerk Sint-Jan de Doper

Groot Begijnhof zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

De gotische begijnhofkerk is een driebeukig, basilicaal kerkgebouw van tien traveeën lang op een rechthoekige plattegrond, zonder transept of architecturaal gemarkeerde koorpartij. Begin van de bouw in 1305.

Stadswoning Sint-Niklaas, 1664

Groot Begijnhof 59, Leuven (Vlaams-Brabant)

Tweeverdiepingshuis gemarkeerd door middendakvenster, waarvan de bekroning heden verminkt is.

Beschrijving

Het Groot Begijnhof te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

Het complex Groot Begijnhof, met inbegrip van alle straten, pleinen, huizen, bijgebouwen, bruggen en Dijleoevers, begrensd door de bakstenen omheiningsmuur met de verschillende toegangspoorten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

architecturale waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.