Beschermd monument

Groot Begijnhof

Beschermd monument van 23-03-1987 tot heden
ID: 1847   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1847

Besluiten

Complex Groot Begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 23-03-1987  ID: 2287

Beschrijving

Het Groot Begijnhof te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Het complex Groot Begijnhof, met inbegrip van alle straten, pleinen, huizen, bijgebouwen, bruggen en Dijleoevers, begrensd door de bakstenen omheiningsmuur met de verschillende toegangspoorten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-94, 95 (Leuven)
Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.


Is de omvattende bescherming van

Begijnhofkerk Sint-Jan de Doper

Groot Begijnhof zonder nummer (Leuven)
De gotische begijnhofkerk is een driebeukig, basilicaal kerkgebouw van tien traveeën lang op een rechthoekige plattegrond, zonder transept of architecturaal gemarkeerde koorpartij. Begin van de bouw in 1305.


Stadswoning Sint-Niklaas, 1664

Groot Begijnhof 59 (Leuven)
Tweeverdiepingshuis gemarkeerd door middendakvenster, waarvan de bekroning heden verminkt is.