Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18476   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18476

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Tot 1796 deel van het augustijnerklooster, namelijk het lokaal voor de Latijnse lessen; kern van 1663.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster

Kapelstraat 44 (Hasselt)
Tot 1796 deel van het augustijnerklooster, namelijk het lokaal voor de Latijnse lessen; kern van 1663.