Beschermd monument

Heilig Hartinstituut: Van Reethvleugel met Boodschapkapel en klaslokalen

Beschermd monument van 08-06-1995 tot heden

ID: 1848   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1848

Beschrijving

De Van Reethvleugel van het Heilig Hartinstituut met Boodschapkapel en klaslokalen te Heverlee, is beschermd als monument.Waarden

De Van Reethvleugel, met Boodschapkapel en klaslokalen, van het Heilig Hartinstituut is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De opvallend gaaf bewaarde Boodschapkapel (1930-1932) vormt een uniek moment in de ontwikkeling van de religieuze architectuur tijdens het interbellum, en wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste architecturale realisatie van de in 1924 opgerichte Pelgrimbeweging.

artistieke waarde

De Boodschapkapel vormt tevens een opmerkelijk voorbeeld van integratie van glasramen én meubilair in een totaalconcept, gerealiseerd dankzij de nauwe samenwerking tussen drie Pelgrimleden, namelijk de architect Flor Van Reeth, de glazenier Eugeen Yoors en beeldend kunstenaar Rie Haan.
De glasramen vormen trouwens het meesterwerk van deze pionier van de moderne, religieuze glazenierskunst.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heilig Hartinstituut

Naamsesteenweg 355 (Leuven)
Kwadraatstructuur met open binnenkoer en afsluitmuur die het domein omsluit, in 1894-1896 bouw van de school in neogotische stijl naar ontwerp van Joris Helleputte, aansluitend op de omheiningsmuur de hoeve met landbouwschool, uitbreiding in 1901 en in 1947 de kapel.