Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster van de zusters van Voorzienigheid met school

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18499   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18499

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Thans Vrije Gemengde Basisschool. Het plan voor de oprichting van een vrije, katholieke school ontstond in 1879. Er werd een gebouw met twee klassen gebouwd aan een beplante speelplaats. In 1903 werden de oude schoollokalen aan de Kerkhofstraat met één klas uitgebreid, en werden twee nieuwe klassen gebouwd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster van de zusters van Voorzienigheid met school

Kloosterstraat 1 (Bocholt)
Thans Vrije Gemengde Basisschool. Het plan voor de oprichting van een vrije, katholieke school ontstond in 1879. Er werd een gebouw met twee klassen gebouwd aan een beplante speelplaats. In 1903 werden de oude schoollokalen aan de Kerkhofstraat met één klas uitgebreid, en werden twee nieuwe klassen gebouwd.