Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Humelgem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-09-1982 tot heden

ID
185
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/185

Besluiten

Pastorie Sint-Rumoldusparochie, de Vleug, kasteeltje de Kerckhove en dorpskom van Steenokkerzeel
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1835

Beschrijving

De dorpskom van Humelgem is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskom van Humelgem is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Humelgem

Aarschotstraat, Billaststraat, Perpetstraat, Processieweg, de Kerchove d'Exaerdestraat (Steenokkerzeel)
De dorpskom van Humelgem is een nog vrij gaaf gebleven dorpskern waarin de historische bebouwing beeldbepalend is voor het gesloten karakter ervan.

Is de omvattende bescherming van

18de-eeuwse dorpswoning

Billaststraat 30 (Steenokkerzeel)
Dorpswoning met jaartalsteen “1736” gekenmerkt door traditioneel materiaalgebruik van verankerde kalkzandsteen met rode bakstenen muurvlechtingen.


Boerenwoning

de Kerchove d'Exaerdestraat 2 (Steenokkerzeel)
Breukstenen gebouw met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Boerenwoning

Perpetstraat 28 (Steenokkerzeel)
Vernieuwd boerenhuis van baksteen met links een breukstenen muurpand met datering 1616.


Boerenwoning

Perpetstraat 30 (Steenokkerzeel)
Boerenhuis uit de 19de eeuw met een zandstenen deuromlijsting gedateerd 1760 op een impost.


Dorpswoning

Billaststraat 24 (Steenokkerzeel)
Woning met oudere breukstenen kern.


Dorpswoning

Billaststraat 38 (Steenokkerzeel)
Woning met oudere breukstenen kern.


Hoeve

Billaststraat 27 (Steenokkerzeel)
Woonhuis met twee verdiepingen en zadeldak met oudere kern in de rechterzijgevel: zandsteenbouw met bakstenen vlechtingen; gecementeerde voorgevel en rechthoekige muuropeningen. Haakse, oudere constructie achteraan.


Hoeve

Billaststraat 21 (Steenokkerzeel)
Voorheen één geheel van zandstenen constructies met achteraan een bak- en breukstenen omheiningsmuur, opklimmend tot de 17de- of 18de eeuw, grondig aangepast en onderbroken door nieuwbouw.


Hoeve

Billaststraat 19 (Steenokkerzeel)
L-vormig gebouw van witgeschilderde breuksteen met pannen zadeldaken, mogelijk een verbouwd wagenhuis. Rondboogpoort van zandsteen met uitstekende imposten en sluitsteen; sporen van rondbogen achteraan, en hergebruikte vensterposten met sponning.


Hoeve De Vleug

Billaststraat 31 (Steenokkerzeel)
Hoeve met zandstenen gebouwen en omheiningsmuur rondom het geplaveid erf, 15de-eeuws poortgebouw in 1894-1901 gerestaureerd naar ontwerp van architect Paul Hankar en onder leiding van G. Van Noten en boerenhuis daterend uit de 17de of eerste helft 18de eeuw.


Huizenrijen van ééngezinswoningen

Billaststraat 5-13, Gorislaan 52-60 (Steenokkerzeel)
Huizenrijen van gekoppelde ééngezinswoningen onder pannen bedaking, daterend uit 1920-1930 en volgende.


Kasteeldomein de Kerckhove d'Exaerde

Billaststraat 34 (Steenokkerzeel)
Kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd tussen 1870 en 1880 met relict van een landschappelijk park van 1 hectare 39 are, aanvankelijk bijna 4 hectare, sinds 1953 gemeentelijk eigendom.


Parochiekerk Sint-Catharina

de Kerchove d'Exaerdestraat zonder nummer (Steenokkerzeel)
Zandstenen constructie met omringend kerkhof, romaanse kerk uit de eerste helft 11de eeuw met nieuwe westgevel eerste helft 13de eeuw, gotisch koor eerste kwart 14de eeuw, transeptarm en zijbeuk 16de-eeuws en westportaal uit 1673.


Pastorie Sint-Catharinaparochie

Billaststraat 37 (Steenokkerzeel)
Zandstenen gebouw, uit de 18de eeuw met kern uit de 17de eeuw en gelegen in een tuin omgeven door een breukstenen muur.