Beschermd monument

Abdij van Vlierbeek

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 1852   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1852

Besluiten

Pastorie, kerk, abdij van Vlierbeek, middeleeuws ingangskasteeltje en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 33

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, de oude kloostergebouwen en het poortgebouw van de abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo, zijn beschermd als monument.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk, het complex der oude kloostergebouwen en de oude dubbelingang (poortgebouw) van de voormalige abdij te Vlierbeek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.