Beschermd monument

Abdij van Vlierbeek

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 1852   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1852

Besluiten

Pastorie, kerk, abdij van Vlierbeek, middeleeuws ingangskasteeltje en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 33

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, de oude kloostergebouwen en het poortgebouw van de abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo, zijn beschermd als monument.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk, het complex der oude kloostergebouwen en de oude dubbelingang (poortgebouw) van de voormalige abdij te Vlierbeek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2-13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.