Beschermd monument

Standbeeld Joséphine-Charlotte met plantsoen

Beschermd monument van 30-09-2014 tot heden
ID: 1854   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1854

Besluiten

Standbeeld Joséphine-Charlotte en plantsoen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-2014  ID: 5535

Beschrijving

Deze bescherming betreft het standbeeld van Joséphine-Charlotte met plantsoen.Waarden

Het standbeeld Joséphine-Charlotte en omgevend plantsoen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het beeld van prinses Joséphine-Charlotte staat centraal opgesteld in de nieuwe sociale woonwijk die naar haar is vernoemd. De wijk werd ontworpen rond het ogenblik van haar huwelijk met Erfgroothertog Jan van Luxemburg wat de naamgeving verklaart. Het beeld en de woonwijk werden ingehuldigd in 1958, vijf jaar na haar huwelijk. De prinses was aanwezig bij de inhuldiging.

artistieke waarde

Zowel het beeld als de volledige woonwijk werden ontworpen door architect Pierre Nassaux. Het beeld werd vervaardigd door kunstenaar Raymond Van Ormelingen en uitgevoerd in beton. Beeld, sokkel en aanleg van het plantsoen zijn naar stijl en materiaalgebruik representatief voor de jaren 1950 van de 20ste eeuw en bijgevolg een gesamtkunstwerk.

sociaal-culturele waarde

Het beeld en de naamgeving van de wijk zijn representatieve voorbeelden voor de naoorlogse emotionele verbondenheid van de Kraainemse en Vlaamse bevolking met het koningshuis in de jaren 1950.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Standbeeld Joséphine-Charlotte met plantsoen

Vinkenlaan zonder nummer (Kraainem)
De Prinses Josephine-Charlottewijk werd aangelegd in de jaren 1950. In het centrum van de wijk werd een plantsoentje aangelegd met daarin een buste van de prinses door Raymond Van Ormelingen.