Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18615   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18615

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Oorspronkelijk langgestrekte hoeve, uit de 19de eeuw, in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, thans met sterk gewijzigde gevelordonnantie. Waterput en boomgaard achter het huis.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Ganzestraat 85 (Diepenbeek)
Oorspronkelijk langgestrekte hoeve, uit de 19de eeuw, in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, thans met sterk gewijzigde gevelordonnantie. Waterput en boomgaard achter het huis.