Beschermd cultuurhistorisch landschap

Abdij van Vlierbeek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1863

Besluiten

Pastorie, kerk, abdij van Vlierbeek, middeleeuws ingangskasteeltje en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 33

Beschrijving

De abdij van Vlierbeek met het gebouwencomplex en de binnenkoer te Kessel-Lo, is beschermd als landschap.Waarden

Het gebouwencomplex en de binnenkoer van de voormalige abdij te Vlierbeek zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

-

esthetische waarde

in casu artistieke waarde

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2-13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdijdomein Vlierbeek

Kessel-Lo (Leuven)
De abdij van Vlierbeek ligt ten noordoosten van Leuven, maar ten zuiden van de Negenbunders en de drassige vallei van de Molenbeek, die tot in de eerste helft van de 20ste eeuw aansloot op het toen nog bestaande deel van het Lovens Broek of Lovenarenbroek. De dreven, de abdijsite en de akkers errond zijn bewaard gebleven zoals ze 200 jaar geleden waren. Enkele dreven werden in de nabijheid van de abdij aangeplant.