Beschermd cultuurhistorisch landschap

Abdij van Vlierbeek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 20-02-1939 tot heden
ID: 1863   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1863

Besluiten

Pastorie, kerk, abdij van Vlierbeek, middeleeuws ingangskasteeltje en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 33

Beschrijving

De abdij van Vlierbeek met het gebouwencomplex en de binnenkoer te Kessel-Lo, is beschermd als landschap.


Waarden

Het gebouwencomplex en de binnenkoer van de voormalige abdij te Vlierbeek zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

in casu artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.