Beschermd monument

Abdij van Vlierbeek: brouwerij

Beschermd monument van 04-08-1982 tot heden
ID: 1866   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1866

Besluiten

Abdij van Vlierbeek: brouwerij, omheiningsmuren, prieeltje en noorderpoort
definitieve beschermingsbesluiten: 04-08-1982  ID: 1816

Beschrijving

De voormalige brouwerij die deel uitmaakt van de abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo, is beschermd als monument.


Waarden

De voormalige brouwerij van de abdij van Vlierbeek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architecturale waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.