Beschermd monument

Abdij van Vlierbeek: bakstenen omheiningsmuren

Beschermd monument van 04-08-1982 tot heden
ID: 1867   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1867

Besluiten

Abdij van Vlierbeek: brouwerij, omheiningsmuren, prieeltje en noorderpoort
definitieve beschermingsbesluiten: 04-08-1982  ID: 1816

Beschrijving

De bakstenen omheiningsmuur van de abdij van Vlierbeek, te Kessel-Lo, is beschermd als monument.


Waarden

De bakstenen omheiningsmuren van de abdij van Vlierbeek zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architecturale waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.