Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18673   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18673

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Langgestrekte hoeve met ordonnantie: stal-dwarsschuur-woonhuis, uit de tweede helft van de 19e eeuw.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Heiligenbornstraat 47 (Alken)
Langgestrekte hoeve met ordonnantie: stal-dwarsschuur-woonhuis, uit de tweede helft van de 19e eeuw.