Beschermd monument

Hoeve Piekaerts

Beschermd monument van 08-12-2000 tot heden
ID: 187   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/187

Besluiten

Hoeve Piekaerts met bakhuis en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2000  ID: 3631

Beschrijving

De hoeve Piekaerts te Eppegem (Zemst) is beschermd als monument. De bescherming omvat de hoeve, met inbegrip van het bakhuis en de resterende open ruimte.Waarden

De hoeve Piekaerts met inbegrip van het bakhuis en de resterende open ruimte is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Heropgetrokken na 1918 met steun van het Oeuvre Suisse Belge vormt deze middelgrote, U-vormige hoeve een goed bewaard voorbeeld van wederopbouwarchitectuur waarbij werd teruggegrepen naar de zogenaamd typisch Vlaamse stijl. Karakteristiek voor deze overwegend in baksteen opgetrokken hoeve is een algehele soberheid in materiaalgebruik, een levendige, pittoreske volumewerking en wat detaillering betreft met ondermeer kruisvensters, bolkozijnen, trap- en puntgevels, houten modillons en kraagstukken een duidelijk teruggrijpen naar het formeel vocabularium van de zogenaamde traditionele bak- en zandsteenstijl.
Aldus bijzonder representatief voor het architecturale denken na de eerste wereldoorlog vormt deze hoeve tevens een voor de streek tastbare herinnering aan het zware oorlogsverleden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Piekaerts

Rekelstraat 37 (Zemst)
Wederopbouwhoeve, in 1914 volledig verwoest en circa 1918 heropgebouwd in de traditionele bak- en zandsteenstijl.