Beschermd monument

Kasteeldomein Ter Meeren: kasteel

Beschermd monument van 12-06-2001 tot heden

ID: 1874   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1874

Besluiten

Kasteel Ter Meeren met aanhorigheden
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 12-06-2001  ID: 3733

Beschrijving

Het kasteel in het kasteeldomein Ter Meeren is beschermd als monument.Waarden

Het Kasteel Ter Meeren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als sinds 1381 vermelde zetel van de heerlijkheden Zaventem en Sterrebeek, getuigt Ter Meeren, genoemd naar het lokale invloedrijke geslacht van hertogelijke ambtenaren, van een gangbare evolutie waarbij een militair-strategisch ingeplante, omgrachte 14de-eeuwse en volledig in plaatselijke natuursteen opgetrokken donjon in de loop van 16de-17de eeuw door de uitbreiding met een L-vormige woonvleugel en aanleunende traptoren in zgn. bak- en zandsteenstijl werd omgevormd tot een zuiver residentieel adellijk verblijf. In 1860 in historiserende stijl gerestaureerd, heringericht en gevoelig uitgebreid door de succesvolle Anwerpse architect-archeoloog Joseph Schadde (1818-1894) en dit in opdracht van baron Aloys de Fierlant is het in- en uitwendig gaaf bewaarde kasteel Ter Meeren bijzonder illustratief voor diens oeuvre dat zijn pittoreske karakter ontleent aan een formeel vocabularium geïnspireerd op de gotische architectuur vermengd met Vlaamse renaissance-elementen en dit gekoppeld aan een gedegen archeologische kennis en materiaalbeheersing.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Ter Meeren en aanhorigheden

Mechelsesteenweg 98, Medekensstraat 4 (Zaventem)
Het kasteel, een bak- en natuurstenen ensemble bestaande uit een 14de-eeuwse donjon, uitgebreid met een traptoren en woonvleugel met kapel en in 1865 gerestaureerd en vergroot door Joseph Schadde, ligt middenin een nog grotendeels ommuurd park.