Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
18757
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18757

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Langgestrekte voormalige hoeve uit het vierde kwart 19de - begin 20ste eeuw. Ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Hubensstraat 12 (Kinrooi)
Langgestrekte voormalige hoeve uit het vierde kwart 19de - begin 20ste eeuw. Ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur.