Beschermd monument

Kasteeldomein Ter Meeren: aanhorigheden

Beschermd monument van 12-06-2001 tot heden
ID: 1876   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1876

Besluiten

Kasteel Ter Meeren met aanhorigheden
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2001  ID: 3733

Beschrijving

De aanhorigheden van het Kasteel Ter Meeren zijn beschermd als monument. De bescherming omvat het wagenhuis en stalvleugel, de hovenierswoning met aansluitende ommuring van moes- en fruittuin, het tuinhuisje, de ijskelder alsook de gietijzeren boogbrug en de parkommuring.Waarden

De aanhorigheden van het kasteel Ter Meeren zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Wagenhuis en stalvleugel, hovenierswoning met aansluitende ommuring van moes- en fruittuin, tuinhuisje, ijskelder alsook de gietijzeren boogbrug en de parkommuring vormen karakteristieke nuts- en/of omkaderingselementen die integrerend deel uitmaken van de kasteelsite en het beeld en concept van een kasteeldomein uit het derde kwart van de 19de eeuw completeren. Vrijwel intact bewaard verhogen deze in eclectische stijl in 1862 opgetrokken bijgebouwen als onderdeel van een globale restauratie- en herinrichtingscampagne de representativiteit voor het oeuvre van Joseph Schadde (1818-1894).


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Ter Meeren en aanhorigheden

Mechelsesteenweg 98, Medekensstraat 4 (Zaventem)
Het kasteel, een bak- en natuurstenen ensemble bestaande uit een 14de-eeuwse donjon, uitgebreid met een traptoren en woonvleugel met kapel en in 1865 gerestaureerd en vergroot door Joseph Schadde, ligt middenin een nog grotendeels ommuurd park.