Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte vakwerkhoeve met waterput

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
18938
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18938

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoevetje, naar verluidt gebouwd in 1917, met ordonnantie: woonhuis-stal.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte vakwerkhoeve met waterput

Popelierestraat 12 (Herk-de-Stad)
Hoevetje, naar verluidt gebouwd in 1917, met ordonnantie: woonhuis-stal.