Beschermd monument

Villa Dirickz met chauffeurswoning en tuin

Beschermd monument van 02-03-1990 tot heden
ID: 1895   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1895

Besluiten

Villa Leborgne met chauffeurswoning en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1990  ID: 2363

Beschrijving

De villa Dirickz met chauffeurswoning en tuin is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier worden de architectuurhistorische en artistieke waarde van de villa Dirickz als volgt gemotiveerd:
architectuurhistorische waarde: "het meesterwerk van de Charleroi afkomstige architecten Henri en Marcel Leborgne, in 1929 in opdracht van zakenman Dirickz gerealiseerd, dat door zijn kwaliteitsvolle modernistische vormgeving een belangrijke plaats inneemt in de Belgische architectuurgeschiedenis van het interbellum."
artistieke waarde: "een modernistische villa met uniek karakter, gekenmerkt door een boeiend volumespel, een originaliteit qua ruimtewerking en architecturale detaillering en een verzorgde afwerking van zowel interieur als exterieur."

In het beschermingsdossier worden de historische en artistieke waarde van de villatuin als volgt gemotiveerd:
historische waarde: "een uniek een gaaf bewaard voorbeeld van een asymmetrisch-geometrisch tuin, die landschappelijk geheel inspeelt op de natuurlijke terreinglooiing naar ontwerp van tuinarchitect Lucien Boucher."
artistieke waarde: "een tuinontwerp dat door zijn architecturale uitwerking samen met de villa een perfect harmoniserend geheel vormt."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000761, Villa Leborgne met chauffeurswoning en omringende tuin (PAESMANS G., 1986).

Waarden

De villa met chauffeurswoning en tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Dirickz

Maria Joannalaan 28, 28B, 30 (Sint-Genesius-Rode)
Modernistische villa ontworpen door Marcel en Henri Leborgne, bouwaanvraag voor de villa met chauffeurswoning van 1931, tuinaanleg met kastanjedreef van de hand van Lucien Boucher.