Beschermd monument

Reclamemuurschildering Olijfje

Beschermd monument van 30-09-2014 tot heden
ID: 1901   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1901

Besluiten

Zijgevel met reclamemuurschildering voor de elektriciteitsmaatschappij Noord-België
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-2014  ID: 5538

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de reclamemuurschildering op de zijgevel van de dorpswoning in de Stationsstraat 47.Waarden

De zijgevel met reclamemuurschildering voor de elektriciteitsmaatschappij van Noord-België is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De reclamemuurschildering bekend als 'Olijfje', is een voor Vlaanderen zeer zeldzaam voorbeeld van een goed bewaarde en duidelijk leesbare historische reclamemuurschildering met figuratieve uitwerking, daterend uit 1938. Reclamemuurschilderingen zijn een zeer specifiek, succesvol en in ons land een vrij kortstondig aangewend medium binnen de reclamebranche. Ze illustreren de opkomst van de hedendaagse consumptiemaatschappij, waar massaproductie en massadistributie samengaan met grootschalige reclame en waar bekend worden en bekend blijven voor bedrijven, merken en producten van levensbelang is. Door hun ligging, zichtbaarheid en over het algemeen grote formaat waren het elementen die het uitzicht van onze Vlaamse steden en gemeenten gedurende de belle époque en het interbellum sterk bepaalden- getuige de maatschappelijke tegenreactie die ontstond- maar die vandaag op enkele uitzonderingen na uit het straatbeeld zijn verdwenen.
p de reclamemuurschildering zijn de letters "ENB" (Elektriciteitsmaatschappij van Noord-België) zichtbaar, samen met de slogan "Kookt Electrisch". Tot na de Tweede Wereldoorlog ijverden elektriciteitsmaatschappijen in ons land onder meer via de promotie van het elektrisch koken om het huishoudelijk elektriciteitsverbruik op te drijven. Olijfje is aldus een unieke, sprekende getuige van de strijd die werd geleverd voor de volledige elektrificatie van België en voor de efficiënte inschakeling van elektriciteit in het huishouden, die nu vanzelfsprekend is.
In het interbellum zetten middenveldorganisaties zich in voor de rationalisering van het huishouden om de problematische woonkwaliteit te verbeteren en om sociale wantoestanden aan te pakken. Ook het elektrisch koken was snel, efficiënt en kon de moderne huisvrouw veel tijd besparen. De reclamemuurschildering vormt aldus een voor Vlaanderen zeldzame getuige van de rationaliseringsbeweging in het huishouden, die zich in het interbellum in onze streken verspreidde en waarvan de principes tot op de dag van vandaag doorwerken in ons dagelijks leven.

sociaal-culturele waarde

De reclamemuurschildering 'Olijfje' ter promotie van het elektrisch koken, is een getuige van de dualiteit van de emancipatie van de vrouw in het interbellum. De rol van de vrouw aan de haard moest versterkt of bevestigd worden om sociale wantoestanden in te tomen. De vrouw was de spilfiguur van het gezin die rationeel gevoerd huishouden voor een aangename thuis zorgen voor haar man en kinderen. De moderne vrouw had echter ook buitenshuis haar plaats verworven en die rol bleef belangrijk. Om de twee te verzoenen waren rationele huishoudtechnieken, waaronder het snelle elektrische koken, onontbeerlijk. Er ontstond een maatschappelijk verwachtingspatroon dat tot vandaag doorleeft.

artistieke waarde

De reclamemuurschildering 'Olijfje' werd in 1938 gecreëerd door de lokale amateurkunstenaar Jan Stroobants. Met een gestileerde, overwegend vlakke vrouwenfiguur opgebouwd uit geometrische vormen, met een eenvoudige lijnvoering, een beperkt kleurenpalet, een dynamische diagonale belettering en een duidelijke boodschap is ze een voor Vlaanderen representatief voorbeeld van een reclamemuurschildering die aansluit zich bij de principes van de vooruitstrevende, Franse affichisten uit de art-decoperiode.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpswoning met reclameschildering

Stationsstraat 47 (Londerzeel)
Eenvoudige dorpswoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, kadastraal geregistreerd in 1912, met op de rechter zijgevel een reclamemuurschildering.