Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Meisjesschool en klooster van de zusters van Maria

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 19015   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19015

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Mariahof 1 (Peer)
  • Mariahof 2 (Peer)
  • Mariahof 3 (Peer)
  • Mariahof 4 (Peer)
  • Mariahof 5 (Peer)
  • Mariahof 6 (Peer)
  • Mariahof 7 (Peer)
  • Mariahof 8 (Peer)

Het klooster werd circa 1912-13 opgericht. Het schoolgebouw is uit de eerste helft van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Meisjesschool en klooster van de zusters van Maria

Mariahof 1-8, 9 (Peer)
Het klooster werd circa 1912-13 opgericht. Het schoolgebouw is uit de eerste helft van de 20ste eeuw.