Beschermd monument

Norbertijnenabdij van Park: tuinpaviljoenen

Beschermd monument van 16-02-2007 tot heden

ID
1902
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1902

Besluiten

Abdij van Park
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2007  ID: 4480

Beschrijving

De twee tuinpaviljoenen in de conventstuin van de norbertijnenabdij van Park zijn beschermd als monumentWaarden

De twee tuinpaviljoenen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

integrerend deeluitmakend van de abdijsite vormen het in het zuidelijk gedeelte van de conventstuin ingeplante paviljoen van de prior (1750) en de zogenaamde tuinkapel (derde kwart 18de eeuw?) opmerkelijke illustraties van 18de-eeuwse tuinarchitectuur in casu een witbepleisterd rechthoekig Louis XV-paviljoentje met schilddak, pilastergeleding en fraai gestuct gewelf en een sober, aanvankelijk rood geschilderd vierkant bakstenen paviljoentje onder schilddak op witgeschilderde bakstenen kroonlijst en voorzien van een rondboogdeur en -venstertjes en een fraaie natuurstenen vloer met sierboord in gebakken tegels.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-6, 7-9 (Leuven)
Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.