Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Mergelwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19031   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19031

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Dubbelhuis, opgebouwd als een gecementeerde mergelconstructie. Achter de woning bevindt zich een grotkelder die toegankelijk is vanuit de woningWaarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Mergelwoning

Avergat 12 (Riemst)
Dubbelhuis, opgebouwd als een gecementeerde mergelconstructie. Achter de woning bevindt zich een grotkelder die toegankelijk is vanuit de woning