Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Mergelwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19035   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19035

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Dubbelhuis gebouwd in mergel en witgekalkt. Achter de woning bevindt zich een grotkelder die diende als groeve om de woning te bouwen, toegankelijk via de woning en er onlosmakelijk mee verbonden.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Mergelwoning

Avergat 60 (Riemst)
Dubbelhuis gebouwd in mergel en witgekalkt. Achter de woning bevindt zich een grotkelder die diende als groeve om de woning te bouwen, toegankelijk via de woning en er onlosmakelijk mee verbonden.