Beschermd monument

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen met bijgebouw

Beschermd monument van 24-09-1996 tot heden
ID: 191   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/191

Besluiten

Brouwerij den Grooten Cruywaeghen
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1996  ID: 3104

Beschrijving

De voormalige brouwerij Den Grooten Cruywaeghen met bijgebouw te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Voormalige brouwerij 'Den Grooten Cruywaeghen' met achterliggende bijgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


- Enig voorbeeld in Leuven van een 1691 gedateerd, bak- en kalkzandstenen, drie bouwlagen tellend, laatbarok diephuis dat een zogenaamde raamgevel met netwerkdecor van platte banden combineert met een door waterlijsten gemarkeerde en met siervazen bekroonde in- en uitgezwenkte topgevel.
- Sinds 1421 vermeld, vormt de 'Cruywaeghen' één van de oudst bewaarde voorbeelden van een brouwerij in de bierstad Leuven, samengesteld uit een monumentaal en rijkelijk uitgewerkte brouwerswoning (1691) en een wellicht uit dezelfde periode daterende bijgebouw - de vermoedelijke camme - in de vorm van een rechthoekig, bakstenen volume met muurvlechtingen en laadbalk in de kopgevel en een dragende structuur van vier zware moerbalken en kapspanten.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen en herberg Den Cleynen Cruywaeghen

Mechelsestraat 37, 37A, 39, 39A (Leuven)
Precieze gegevens omtrent de bouwcampagne van beide panden zijn niet bekend. De verwante benamingen en onderlinge gebouwenconfiguratie wijzen alleszins op een historisch nauwe band tussen beide panden.