Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Motte van Kessenich

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 19104   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19104

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De site was de logische keuze voor de bouw van een versterking: een in de Maasvallei vooruitstekende hoogte, de meest oostelijke uitloper van het middenterras van de Maas.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Motte van Kessenich

Kerkstraat zonder nummer (Kinrooi)
De site was de logische keuze voor de bouw van een versterking: een in de Maasvallei vooruitstekende hoogte, de meest oostelijke uitloper van het middenterras van de Maas.