Sint-Harlindis en Relindiskapel en Sint-Willibrordusput: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-12-2000 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Willibrordusweg
Locatie Willibrordusweg (Maaseik)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72021/144.1
  • OL001449

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Harlindis en Relindiskapel en Sint-Willibrordusput

Willibrordusweg zonder nummer, Maaseik (Limburg)

Kapel uit de 18de eeuw, gebouwd bij de Willibrordusput. Volgens de overlevering zou deze Willibrordusput een oude doopput zijn uit de tijd van de stichting van de abdij.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de kapel en de waterput. De als monument beschermde kapel met waterput maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.

Waarden

De onmiddellijke omgeving van de kapel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

De bestaande aanplanting van enkele bomen en struiken versterkten de geborgenheid van dit bedevaartsoord en vormen het noodzakelijke biotoop rond deze kapel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.