Beschermd monument

Watermolen Oude Theunissenmolen: molenaarswoning, bijgebouwen en erf

Beschermd monument van 28-05-2003 tot heden

ID
1912
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1912

Besluiten

Watermolen Theunissenmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4036

Beschrijving

De molenaarswoning, dienstgebouw, stal, dwarsschuur en erf behorende tot het complex van de Oude Theunissenmolen te As, zijn beschermd als monument.Waarden

Uitbreiding bescherming Theunissenmolen naar volledige bebouwing en onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De Theunissenmolen wordt als molen sinds 1551 vermeld en kreeg de benaming Oude Molen na de ingebruikname van een Nieuwe Molen, dichter bij het dorpscentrum van As, in 1717. Het huidige complex draagt de sporen van een levendige bouwevolutie, minstens sinds de tweede helft van de 18de eeuw. Molen- en woonhuis worden in hun L-vormige constellatie reeds afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-77). Een vrijstaande dwarsschuur en dito stal werden toegevoegd in de late 19de tot vroege 20ste eeuw, waardoor de semi-gesloten constellatie rond een erf ontstond. Afgezien van de stal werden alle volumes geĆ¼niformiseerd in een sobere baksteenstijl met getoogde ramen en elegant schrijnwerk. Molen en woonhuis behielden niettemin duidelijke sporen (andere raamvormen, bouwnaden) van een oudere toestand.

sociaal-culturele waarde

Het molenwerk kan niet los gezien worden van de rest van de bebouwing. De samenhang met het woonhuis en de andere gebouwen is logisch en functioneel. Het molencomplex is daarbij ingeplant aan de oever van de Nieuwe Beek en vormt een uniforme menselijke enclave, midden in grotendeels onbebouwd cultuur- en natuurlandschap. Deze constellatie is oeroud, typisch en van een uitgesproken beeldbepalende waarde.

industrieel-archeologische waarde

Het molenwerk kan niet los gezien worden van de rest van de bebouwing. De samenhang met het woonhuis en de andere gebouwen is logisch en functioneel. Het molencomplex is daarbij ingeplant aan de oever van de Nieuwe Beek en vormt een uniforme menselijke enclave, midden in grotendeels onbebouwd cultuur- en natuurlandschap. Deze constellatie is oeroud, typisch en van een uitgesproken beeldbepalende waarde.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Oude Theunissenmolen

Oude Molenweg 69 (As)
Watermolen op de Bosbeek, voor het eerst vermeld in 1551. Toen in 1717 de gemeentelijke molen, de Nieuwe Molen, in gebruik genomen werd, kreeg hij de naam Oude Molen .