Grenspaal

Beschermd monument van 19-04-2000 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hoeselt
Deelgemeente Romershoven
Straat Romershovenstraat
Locatie Romershovenstraat zonder nummer (Hoeselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73032/105.1
  • OL001151

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grenspaal

Romershovenstraat zonder nummer, Hoeselt (Limburg)

Grenspaal uit 1685 die de grens aangaf tussen de gemeenten Diepenbeek en Romerhoven.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De grenspaal die de grens aangaf tussen de gemeenten Diepenbeek en Romershoven is beschermd als monument.

Waarden

De grenspaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De grenspaal is één van de zeldzame, behouden voorbeelden van dit soort kleine monumenten. Ze illustreren een aspect van de economische en juridische geschiedenis van het prinsbisdom Luik . Op het grondgebied van Hoeselt bevinden zich drie gelijkaardige exemplaren, in Hasselt (Paalsteenstraat) één.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.