Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Stephanus

Beschermd monument van 19-04-2000 tot heden
ID: 1919   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1919

Besluiten

Parochiekerk Sint-Stefanus en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-2000  ID: 3559

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Stephanus te Hoeselt, is beschermd als monument.


Waarden

Parochiekerk Sint-Stephanus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Sint-Stefanusparochie is een zeer oude stichting die reeds in de Karolingische periode van Tongeren werd afgescheiden en zelf moederkerk werd van zeven parochies.
Het geldt een architectuurhistorisch belangrijk gebouw. De onderbouw van de toren dateert uit 11de eeuw. De bovenste geledingen in romaans-gotische stijl, situeren de toren bij een reeks gelijkaardige torens uit het einde van de 12de en het midden van de 13de eeuw die vermoedelijk zelfs toe te schrijven zijn aan éénzelfde bouwmeester. Het classicistisch schip dateert van 1770 en kende verschillende aanpassingen in 1896 n.o.v. architect M.Christiaens en in 1931 n.o.v. K.Gessler. Rijk gestoffeerd interieur met interessant mobilair, waaronder het barokke hoofdaltaar één van de weinige overblijfselen van de kathedraal van Luik.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Stephanus

Dorpsstraat zonder nummer (Hoeselt)
Van het oorspronkelijke, preromaanse gebouw uit de 10de eeuw rest de onderste geleding van de toren. Het schip dateert van 1770. Deze oorspronkelijke zaalkerk werd vergroot in 1896 en 1931 naar ontwerp van M. Christiaens tot het huidige basilicale gebouw.