Beschermd monument

Burgerhuis De Sleutels

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
192
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/192

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

Burgerhuis De Sleutels te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis De Sleutels is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het Lammeke en De Sleutels vormen een fraai en gaaf bewaard voorbeeld van twee eind 18de eeuw te dateren Louis XVI-burgerwoningen, opgevat als een zes traveeën brede en drie bouwlagen hoge dubbelwoning, voorzien van een volledig in zandhoudende kalksteen uitgewerkte lijstgevel met driehoekige frontonbekroning. Kenmerkend is de strakke symmetrie, de ritmiek van de traveeën door pilasters en geprofileerde venster- en deuromlijstingen, en de horizontale geleding met cordonbanden, decoratief uitgewerkte fries en lamberkijnen.
Het Lammeke en De Sleutels vormen een belangrijke getuige van de oorspronkelijke bebouwing in de Sint-Jan-Berchmansstraat, met sterk beeldbepalend karakter en grote documentaire waarde als meest imposante en rijk uitgewerkte natuurstenen Louis XVI-gevel.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuizen De Sleutels en Het Lammeke

Sint-Jan Berchmansstraat 5-7 (Diest)
Twee rijhuizen waarvan de voorgevels opgenomen werden in een ruime compositie met classicistische inslag uit einde 18de eeuw.