Classicistisch burgerhuis gedateerd 1767

Beschermd monument van 09-01-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 40 (Zonhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71066/110.1
  • OL002103

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Classicistisch burgerhuis gedateerd 1767

Dorpsstraat 40, Zonhoven (Limburg)

Classicistisch breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het classicistische burgerhuis, gedateerd 1767 in de sluitsteen van de deur.

Waarden

Het 18de-eeuws breedhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: Het gebouw vertoont 18de-eeuwse stijlkenmerken onder de vorm van rode kleursporen op het zichtbare baksteenparament van de achtergevel, getoogde muuropeningen vooraan en achteraan, waarvan de meeste gevat zijn in vlakke kalkstenen lijsten met sluitstenen; de voordeur omvat daarbij een sierlijke accoladevormige tussendorpel; intern behielden kamers een 18de-eeuwse stucwerkaankleding. De stijldatering wordt bevestigd door een inscriptie met jaartal 1767 in de sluitsteen van de voordeur. Als herkenbaar 18de-eeuws pand is de woning representatief voor een belangrijke ontwikkelingsfase van het dorp en vormt samen met andere 18de-eeuwse of in de 18de eeuw verbouwde gebouwen als de dorpskerk Sint-Quintinus, het gemeentehuis en een aantal breedhuizen een belangrijk, beeldbepalend en esthetisch waardevol ensemble.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.