Beschermd monument

Classicistisch burgerhuis gedateerd 1767

Beschermd monument van 09-01-2005 tot heden

ID
1926
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1926

Besluiten

Classicistische woning gedateerd 1767
definitieve beschermingsbesluiten: 09-01-2005  ID: 4334

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het classicistische burgerhuis, gedateerd 1767 in de sluitsteen van de deur.Waarden

Het 18de-eeuws breedhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: Het gebouw vertoont 18de-eeuwse stijlkenmerken onder de vorm van rode kleursporen op het zichtbare baksteenparament van de achtergevel, getoogde muuropeningen vooraan en achteraan, waarvan de meeste gevat zijn in vlakke kalkstenen lijsten met sluitstenen; de voordeur omvat daarbij een sierlijke accoladevormige tussendorpel; intern behielden kamers een 18de-eeuwse stucwerkaankleding. De stijldatering wordt bevestigd door een inscriptie met jaartal 1767 in de sluitsteen van de voordeur. Als herkenbaar 18de-eeuws pand is de woning representatief voor een belangrijke ontwikkelingsfase van het dorp en vormt samen met andere 18de-eeuwse of in de 18de eeuw verbouwde gebouwen als de dorpskerk Sint-Quintinus, het gemeentehuis en een aantal breedhuizen een belangrijk, beeldbepalend en esthetisch waardevol ensemble.

historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: Het gebouw vertoont 18de-eeuwse stijlkenmerken onder de vorm van rode kleursporen op het zichtbare baksteenparament van de achtergevel, getoogde muuropeningen vooraan en achteraan, waarvan de meeste gevat zijn in vlakke kalkstenen lijsten met sluitstenen; de voordeur omvat daarbij een sierlijke accoladevormige tussendorpel; intern behielden kamers een 18de-eeuwse stucwerkaankleding. De stijldatering wordt bevestigd door een inscriptie met jaartal 1767 in de sluitsteen van de voordeur. Als herkenbaar 18de-eeuws pand is de woning representatief voor een belangrijke ontwikkelingsfase van het dorp en vormt samen met andere 18de-eeuwse of in de 18de eeuw verbouwde gebouwen als de dorpskerk Sint-Quintinus, het gemeentehuis en een aantal breedhuizen een belangrijk, beeldbepalend en esthetisch waardevol ensemble.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Classicistisch burgerhuis gedateerd 1767

Dorpsstraat 40 (Zonhoven)
Classicistisch breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak