Beschermd monument

Kalkstenen kruis

Beschermd monument van 19-04-2000 tot heden
ID: 1928   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1928

Besluiten

Kalkstenen kruis
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-2000  ID: 3560

Beschrijving

Het kalkstenen kruis te Hoeselt is beschermd als monument.Waarden

Het kalkstenen kruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Door de verzorgde en fraaie afwerking van zowel het reliëf als het opschrift onderscheidt dit kruis zich van de gebruikelijke moord- en ongelukskruisen.

historische waarde

Dit moordkruis is een waardevol element in de reeks gelijkaardige monumenten van dit genre. Het is tevens een document voor de geschiedenis en prosopografie van de gemeente Hoeselt. De hoge ouderdom (1567) verhoogt de documentaire waarde: kruisen uit deze vroege periode zijn zeldzaam. Bovendien benadrukt het het verdwenen belang van de oude verbindingsweg Hoeselt- Tongeren, vóór de aanleg van de steenweg Tongeren-Bilzen in 1839.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kalkstenen kruis

Hooilingenstraat zonder nummer (Hoeselt)
Groot kalkstenen moordkruis met het opschrift 1567/ GHYES/ PONWELS, waaronder in reliëf een gekruisigde Christus.