Beschermd monument

Stationsgebouw Ternat

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

ID: 193   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/193

Besluiten

Spoorwegstation Ternat
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4289

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het spoorwegstation van Ternat, een gebouw dat in het midden van de 19de eeuw werd opgetrokken door Jean-Pierre Cluysenaar in opdracht van de spoorwegmaatschappij 'Chemin de fer Dendre-et-Waes'.Waarden

Het spoorwegstation is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

industrieel-archeologische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als voorbeeld van een spoorwegstation met de karakteristieken van het gebouwenpatrimonium dat in opdracht van de in 1852 onder de auspiciën van de 'Sociéte générale pour favoriser l’industrie' opgerichte stichtende maatschappij 'Chemin de fer du Dendre-et-Waes' door architect J.P. Cluysenaer werd ontworpen en dat in onderhavig geval onder andere wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een hoektoren en van sterk overkragende dakranden, gestut door uitgesneden houten schoorstukken. Als dusdanig gaat het hier ook om een onderdeel van het oeuvre van de bovengemelde bekende architect. Het betreft hier tevens een materiële illustratie van de aparte bouwstijlen die door privé-maatschappijen in het algemeen en de maatschappij 'Dendre-et-Waes' in het bijzonder circa 1850 werden toegepast.

industrieel-archeologische waarde

industrieel-archeologische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als voorbeeld van een spoorwegstation met de karakteristieken van het gebouwenpatrimonium dat in opdracht van de in 1852 onder de auspiciën van de 'Sociéte générale pour favoriser l’industrie' opgerichte stichtende maatschappij 'Chemin de fer du Dendre-et-Waes' door architect J.P. Cluysenaer werd ontworpen en dat in onderhavig geval onder andere wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een hoektoren en van sterk overkragende dakranden, gestut door uitgesneden houten schoorstukken. Als dusdanig gaat het hier ook om een onderdeel van het oeuvre van de bovengemelde bekende architect. Het betreft hier tevens een materiële illustratie van de aparte bouwstijlen die door privé-maatschappijen in het algemeen en de maatschappij 'Dendre-et-Waes' in het bijzonder circa 1850 werden toegepast.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Ternat

Statiestraat zonder nummer (Ternat)
Bakstenen gebouw met verspringend volume en dominerende toren, daterend van 1856 en gebouwd naar ontwerp van architect J.P. Cluysenaer.